OBS. Vi har valgt at udvikle Samsø Bredsbånds hjemmeside for åbent tæppe. Priser, tekst og fotos er IKKE de endelige.

Den åbne test giver imidlertid den store fordel, at du og de andre brugere kan være med til at teste siden i tide. Men derfor rummer hjemmesiden p.t. også indhold (såsom priser, tekst, fotos, kort), der blot er anført som illustration. Priser er altså IKKE de gældende, med undtagelse af prisen for medlemsskab af foreningen. Den er på 100 kroner.

At vi alligevel viser hjemmesiden frem allerede nu, skyldes, at gemmes alt til én omfattende brugertest, kan det gå galt. Jo før vi får testet links, logik og layout og rettet til, jo bedre.

Via fanebladet ”Indmeldelse” kan du dog allerede nu tegne medlemskab og støtte foreningen, og du kan melde din interesse i at blive tilsluttet det kommende net.

Du kan også allerede nu tilmelde dig vores nyhedsbrev (se nedenfor i denne spalte), så du f.eks. straks kan blive orienteret om priserne, når bestyrelsen har fastlagt dem.

Men tag en tur rundt på hjemmesiden. Snubler du, eller er der ting, du savner, så orienterer nyhedsredaktør Anne Grethe Olsen via mail til olsen.annegrethe (snabela) gmail.com

Hvad angår tekster savnes nogle og flere de eksisterende tekster er som nævnt kun midlertidige, så det er ikke teksterne, testen gælder. Men vi giver besked, når tekster er parate til et kritisk øje. På forhånd tak for din hjælp.

Scroll to Top