Nu skulle Net4Samso.dk være tilgængelig på nettet. Det går stærkt når mange gode kræfter går sammen om at få et projekt op at køre.
Blot 1 uge efter stiftende generalforsamling har Foreningen Samsø Bredbånd en hjemmeside oppe at køre. Det må da næsten være rekord.
Tak til alle involverede, men især til webmaster.

Scroll to Top