Brundby d. 11. juni 2012.

  1. Valg af dirigent. Hans Christian Hesseldal blev valgt.
  2. Vedtagelse af vedtægter og navn. Udkast til vedtægter blev gennemgået, tilrettet og vedtaget. Foreningens navn er Foreningen Samsø Bredbånd. Det overlades til bestyrelsen ud fra foreningens navn at finde et kort og ledigt domænenavn.
  3. Valg af bestyrelse. Til bestyrelsen valgtes Thorsten Arnold, Annette Eriksen, Bent Nielsen, John Reshaur, Jens Mogensen, Dorte Toft og Lars Svane. Som suppleanter valgtes Aage Madsen og Anne Albertsen.
  4. Nedsættelse af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper blev nedsat.
  5. Økonomi – kontingent. Bestyrelsen foreslog kr. 100 som kontingent, hvilket blev vedtaget. Herudover afventes bestyrelsens udspil.
  6. Medlemmer – indmeldelse. Der er etableret maillister over interesserede; bestyrelsen sørger for at samle kommunikationen op.
  7. Tidsplan og kommunikation til medlemmerne. Vedrørende kommunikation se punkt 6. Hjemmesiden forventes oppe at køre i løbet af nogle dage; etablering af selve bredbåndet kan i bedste fald etableres i løbet af en måned.
  8. Eventuelt. Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Thorsten Arnold, næstformand Annette Eriksen, sekretær John Reshaur Enevoldsen, kasserer Jens Mogensen.

Efter punkt 4 blev generalforsamlingen midlertidigt suspenderet for at give bestyrelsen mulighed for at konstituere sig. Derefter blev generalforsamlingen genoptaget.

Bestyrelsen holder sit første møde torsdag d. 14. juni 2012.

Underskrevet af dirigent

Scroll to Top