Oplysning om persondata til medlemmerne

Generelt

Som led i opfyldelsen af den indgåede aftale mellem dig som medlem og vores forening Samsø Bredbånd, CVR.nr. 34524947 indsamler vi personoplysninger om dig. I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af aftalen. Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) med virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”). I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er følgende:

navn, adresse, postnummer, installationsadresse,  mobiltelefonnummer (evt. tlf.nr. også) og e-mail.

De personoplysninger, vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem, levere den købte internetforbindelse på din adresse samt udstede faktura til dig.

Har du bestilt en offentlig IP-adresse, er denne ligeledes registreret i vores medlemskartotek.

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-systemer (Google Drev – Tilsluttede medlemmer-formular, Winkas – regnskabssystem).

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig, i vores IT-system.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen opsiges. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da vores regnskabsår følger kalenderåret. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig medlemsadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, dvs. levering af internet samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart, men kan videregives til vores samarbejdspartnere (Nets og foreningsprogrammet Winkas), i det omfang vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Jeg er en tekstblok. Klik på rediger-knappen for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Du har som medlem hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os. Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning (f.eks. regnskabsloven) er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse til vores medlemsadministrator Anne Grethe Olsen via mail admin@net4samso.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til medlemsadministratoren.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

24. maj 2018

Scroll to Top