Generalforsamlingsreferater

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag 29. august kl. 16 i foreningens lokaler, Langgade 42

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Salg af Samsø Bredbånd og IT ApS
7. Opløsning af foreningen
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling 29. september 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt lørdag den 29. september 2018, kl. 14 i Kultursalen, Pillemarksvej 1 i Tranebjerg:

Der var mødt ca 200 personer frem i Kultursalen til Samsø Bredbånds ekstraordinære generalforsamlinglørdag den 29. september 2018.
Af disse var der 151 stemmeberettigede.
Der blev afgivet 145 ja-stemmer, 3 nej-stemmer og 1 blank.
Det betyder, at Samsø får 100% dækning med fiber, og har man betalt for en tilslutning til Samsø Bredbånd, får man fiberforbindelsen gratis og kommer med i første udrulning.

Scroll to Top