Ekstraordinær generalforsamling afholdes
lørdag den 29. september 2018 kl. 14.00
i Kultursalen, Pillemarksvej 1 i Tranebjerg

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Fremlæggelse af og afstemning om Projekt ”Fiber til Samsø”
  5. Evt.

Alle medlemmer er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret,  en stemme pr. installation.

vh Bestyrelsen

Information om punkt 4: Fiber til Samsø

Samsø Bredbånd ønsker at orientere vores kunder om fremtiden for foreningens medlemmer, og den enestående mulighed vi nu har for at få fiberbredbånd til øen, og derved få løftet vores digitale infrastruktur til gavn for øens borgere og virksomheder.

Udfordringerne

Succesen for Samsø Bredbånd med over 1550 kunder betyder, at vi nu skal tage beslutning om den videre udvikling for internet på Samsø.
De åbne frekvenser som vi sender på, anvendes også til mange andre formål. Der er ved at være så mange andre som benytter disse frekvenser, at det påvirker kvaliteten af signalerne til vores tilsluttede medlemmer. Hertil kommer et stadigt stigende krav til båndbredde og svartider, hvilket alt sammen betyder, at vi meget snart bliver nødt til at finde andre løsninger for at kunne følge med medlemmernes krav og ønsker. Alt dette vil under alle omstændigheder betyde stigninger i abonnementsprisen fremadrettet.

Mulighederne

Vores muligheder er:

  • at finde udstyr, der kan sende på andre frekvenser. Ulempe: hvis det stadig skal være åbne (~gratis) frekvenser, vil vi om få år igen skulle opgradere og udskifte.
  • at vi skal ud og købe lukkede frekvenser til at sende på. Konsekvens: bliver meget dyrt.
  • at vælge en fiberløsning i en eller anden variant. Dette vil kunne afhjælpe de mange udfordringer vi har med den trådløse teknologi.

Samsø Bredbånd blev sat i verden for at sikre bedre internet til hele Samsø.

Vi har derfor været i kontakt med Fibia, der er ejet af de forbrugerejede energiselskaber NRGi og SEAS-NVE. Drøftelserne har gået på mulighederne for at Fibia overtager kunderne mod at rulle fiber ud på hele Samsø. Dette vil kunne gøres i en Partnerskabsaftale med os, hvis generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at indgå aftalen. Fibia vil herefter kunne være færdige med at installere internet via fiber til Samsø Bredbånds nuværende medlemmer inden udgangen af 2019. Øens øvrige beboere og virksomheder vil også kunne bestille fiberbredbånd fra Fibia.

Samsø Bredbånd vil fortsætte med at levere trådløst internet, indtil vores nuværende medlemmer er kommet over på fiberforbindelsen, og derefter er planen, at Samsø Bredbånd udelukkende koncentrerer sig om at bistå kunder med lokal service for kunder på Samsø.

Samsø Bredbånd har i Partnerskabsaftalen med Fibia bl.a. forhandlet sig frem til, at alle vore eksisterende kunder i givet fald får tilbudt gratis tilslutning til Fibia.

Samsø Bredbånd har længe overvejet, hvorledes vi kunne komme videre og leve op til de forventninger, som vi møder. Vi kommer ikke uden om prisstigninger, selvom vi holder fast i den trådløse teknologi, og den første på 50 kr./md. varsles allerede til 1. januar 2019. Skal vi kunne levere højere hastighed uden påvirkning af andet trådløst udstyr, vil vi også skulle investere mange penge fremover.

Det samarbejde, vi ønsker at indgå med Fibia, vil betyde at Samsø Kommune bliver en af de første kommuner i Danmark med en 100% dækning med fiber.

Derfor vil en aftale med Fibia sikre en god digital infrastruktur fremover, og tilgodese de krav der er allerede nu, og som bare bliver større og større. Vore medlemmer vil herved få mulighed for at få en løsning der holder i rigtig mange år. Fibia leverer allerede nu garanterede hastigheder på op til 500 Mbit/s samt mulighed for Waoo TV (både pakker, bland selv, streaming og digitale tjenester der bl.a. gør, at man kan sætte programmer på pause, starte forfra, se programmer fra arkivet og gemme programmer), noget som er blevet efterspurgt i lang tid. Har du en fastnettelefon vil den også kunne overflyttes, så du får en samlet løsning fra Fibia.

Vi synes, at Fibia er det oplagte valg. De er med Waoos produkter for 7. år i træk blevet kåret som dem, der har det bedste internet i Danmark af Loyality Group. Se Fibias hjemmeside www.fibia.dk for yderligere oplysninger.

Samsø Bredbånd har gjort det godt og dette vil Fibia meget gerne bygge videre på.

Mød derfor op til vores ekstraordinære generalforsamling og hør nærmere. Der kan ifølge vedtægterne ikke stemmes pr. fuldmagt.

Samsø Bredbånds bestyrelse ønsker, at der tages beslutning på den ekstraordinære generalforsamling om at give bestyrelsen mandat til at indgå aftalen med Fibia, og derved overdrage Samsø Bredbånds kunder og medlemskartotek til Fibia.

Fibia deltager i generalforsamlingen og vil besvare spørgsmål.

Scroll to Top