Hele Samsø blev underkastet en ganske speciel undersøgelse søndag den 16. juni. Formålet var at tjekke høje steder på øen for at finde de bedst egnede steder til at placere små sende- og modtageparaboler.

Parabolerne skal fordele det signal, som foreningens bredbånd hviler på. Signalet kommer fra Telias mast på Møllebakken i Tranebjerg.

Knud Werner fra foreningens Teknik-arbejdsgruppe deltog i kortlægningen, sammen bl.a. Lars Svane fra bestyrelsen. Med var også garvede pionerer fra Djurs, hvor man i årevis har haft billigt, hurtigt net baseret på frivillig indsats.

Scroll to Top