Generalforsamlingen afholdes 23. marts

kl. 19.30 på Rum & Rooms i Brundby

Dagsorden

  1. Valg af dirigent (og evt. stemmetællere)
  2. Valg af referent
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse. Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen (info@net4samso.dk). Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret,  en stemme pr. installation.

vh Bestyrelsen

ad 5: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §4 og tilføjelse til §5 (hvordan vedtægtsændringer vedtages), se forslag her.

ad 6: Lone Krag og Anne Grethe Olsen er på valg. Lone Krag genopstiller ikke. Anne Grethe Olsen modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Kurt Madsen til den ledige plads.

 

 

Scroll to Top