Nordby syd

Sommerhusområdet Mårup Østerstrand er en svær nød at knække, men vi har nu fået etableret et fordelingspunkt på Landevejen 7, som skulle kunne dække en del af den nordlige ende af Mårup Østerstrand.

Ballenvej og Østerløkkevej

Efter en periode, hvor teknikerne har været i gang med at konsolidere vores netværk, er der nu blevet tid til også at få sat et par nye sendere op. De senest opsatte sendere er placeret på varmeværket på Ballenvej og på Østerløkkevej 50.

Senderen på varmeværket dækker området Ballenvej og Gammelløkkevej mod Nørreskifte. Senderen på Østerløkkevej dækker området ned mod Strandvejen og op mod Bøgeshøj.

Vesterløkken og Brede Blok

I løbet af september og oktober måned har vores teknikere arbejdet meget ihærdigt med at få etableret en ordentlig forbindelse til Vesterløkken. Takket være velvillighed fra en grundejer blev det muligt at få fældet nogle meget høje træer. Dette betød at der opstod en ‘korridor’, hvor signalet kunne komme igennem.

Desuden er der oprettet sendepunkt på Brede Blok, ud over et nyt sendepunkt i Tranebjerg, som peger mod Brundby og Højvangsvej.

Langør, Mårup og Tanderup

I løbet af juli måned er der blevet etableret en del nye fordelingspunkter. Dækningen i Langør er blevet forbedret, ligesom der også er kommet bedre dækning i Mårup med 2 yderligere fordelingspunkter, bl.a. ved Mårup Havn. Og langt om længe har vi fundet en løsning på at få signal frem Tanderup, hvor der er sat fordelingspunkter op på Ringebjergvej 16, Snorgyden 7 og Tanderup Hovedgade. Se listen med fordelingspunkter på siden med dækning, hvor du også kan se kortet over Samsø med samtlige fordelingspunkter.

Forbedret dækning i Besser

Det har længe været et stort ønske at få en bedre dækning i Besser. Det håber vi, nu er opnået ved opsætningen af det seneste fordelingspunkt på Kærvej i Besser. Så bor du i nærheden af Kærvej og har frit sigte til ladegavlen på adressen Kærvej 16, kan du også komme med på Samsø Bredbånds hurtige internet.

Langøre 19

Dækningen i Langør er blevet forbedret med opsætningen af endnu et fordelingspunkt. Det nye fordelingspunkt sidder på nordgavlen af Langøre 19, ca 9 m oppe.

Onsbjerg Vestermark

Den 21. maj er endnu et fordelingspunkt taget i brug. Det nye fordelingspunkt er placeret på gavlen af  Onsbjerg Vestermark 20. Har du frit sigte til dette fordelingspunkt, kan du også komme på Samsø Bredbånd med op til 20/20 Mbit.

Havvejen, Onsbjerg og Nordby

Der er nu også kommet fordelingspunkter op langs Sælvigbugten. Der er placeret et på en gavl i Bogbinderhusene og et på en silo på cementfabrikken.

Desuden er der også dækning i området omkring Østervangen 30 i Onsbjerg, og der er sat et fordelingspunkt op på gavlen på Hotel Svedskegyden i Nordby.

Så hvis du har frit sigte til et af disse punkter, kan du nu også komme på Samsø Bredbånd med op til 20/20 megabit.

Svanevej 3, Pillemark

Pillemark har nu også fået et fordelingspunkt. Senderen er placeret på en 14m silo på adressen Svanevej 3 i Pillemark. Så har du frit sigte til antennen på siloen, kan du nu få internet med op til 20/20 Mbit internet. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind, bestille tilslutning og evt. bestille installation af bredbånd her.

Scroll til toppen