Sendepunkter fordelt efter byer

By Adresse
 Agerup
 Agerup 2
 Alstrup
 Alstrup 4
 Ballen
 Åvej 21 (Ballen Badehotel)
 Ballen Strandpark 1
 Nylandsvej 12
 Strandvejen 81 (Ballenbageren)
 Ballenvej 7 (Fjernvarmeværket)
 Samsø Festivallens Plads
 Besser
 Besser Smedegade 7
 Kærvej 16
Besser Kirkevej 30
 Samsø Downhill
 Sildeballe 35
 Brundby
 Mejerivej 21
 Skolebakken 20
 Brundby Hovedgade 1
 Hårmark
 Byvejen 9
 Kærbakken 15
 Kanhave
 Kanhave 28
 Hesselholm
 Kolby
 Vesborgvej 11
 Maimosevej 1
 Kåsenvejen 6
 Kolby Kås
 Kåsen 69
 Kåsen 47
 Vestermarksvej 66
 Langemark
 Høneballevej 10
 Bøgeshøjvej 42
 Langemarksvej 17 (Langemarksgård)
 Egernvej 21
 Langør
 Langørevej 11
 Langøre 19
 Mårup
 Mårup Hovedgade 27
 Vestervej 8
 Mårup Havn (Badehus)
 Mårup Skov (via fællesantenneanlæg)
 Nordby
 Nordby Kirkevej 2
 Hotel Svedskegyden
 Landevejen 7
 Nørreskifte
 Nørreskiftevej 42
 Onsbjerg
 Kongevejen 11
 Østervangen 30
 Onsbjerg Vestermark 20
 Permelille
 Trolleborgvej 2
 Trolleborgvej 12
 Pillemark
 Svanevej 3
 Storegade 44
 Brede Blok 4
 Stauns
 Stauns 3
 Strandskoven
 Egernvej 21
 Sælvig
 Sælvig Havn
 Strandparken 16
 Sælvigbugten
 Cementfabrikken, Havvejen
 Bogbinderhusene, Havvejen
 Plantagevej 58
 Sælvigbugtens Camping, Staunsvej 2
 Tanderup
 Snorgyden 7
 Tanderup Hovedgade 26
 Holmevej 11
 Ringebjergvej 16
 Toftebjerg
 Toftebjerg Hovedgade 6
 Torup
 Torup 19
 Tranebjerg
 Marsk Stigsvej 20
 Industrivej 25 (Samsø Redningskorps)
 Sygehusvej 26
 Søtofte 12 (Sygeplejeboligerne)
 Vesterløkken
 Anemonevej 33
 Anemonevej 77
 Sølyst
Rosenvej 28
 Ørby
 Nørreskiftevej 57
 Bakkevej 8
 Ørbyvej 9
 Brattingsborg Gods
 Østerby
 Østerbyvej 14
 Østerløkken
 Østerløkkevej 50
 
Scroll to Top