Da vi flytter vores sendepunkt til den nye mast i på Sælvig Havn, vil der være afbrydelser i nettet.

Når arbejdet er færdigt, skal kundeudstyret genstartes. Dette gøres ved at slukke for strømmen til udendørsenheden i ca. 15-20 sekunder. Efter et par minutter skulle der være forbindelse igen.

Vi forventer, at arbejdet er afsluttet omkring kl. 17.

Scroll to Top