Selv om du har installeret et antivirusprogram, vil det aldrig give fuld sikkerhed, da der kan vise sig nye svagheder, som udnyttes i ondartet øjemed. Derfor anbefaler Samsø Bredbånd, at du engang imellem laver en ekstra online scanning.

Foreningen er ansvarlig for at sikre nettet til vores mange kunder. Derfor kan vi komme ud for, at det bliver nødvendigt for os lukke forbindelsen til enkelte medlemmer, hvis et medlems computer er inficeret og er med til at sænke hastigheden på vores allesammens net. Skulle der blive lukket for dig, vil du få besked.

Du kan hente en online scanner her: F-secure online scanning
Følg blot vejledningen på skærmen.

Der er også god generel viden om netsikkerhed at finde hos Finansrådet.

Scroll to Top