I løbet af den forløbne weekend kom der hul igennem til Agerup. Agerup er et af leddene i den nordgående del af cirklen omkring Tranebjerg. Når vi når til Toftebjerg, drejes der mod syd over Sælvig og videre ned.
Samtidig med dette, arbejdes der i modsat retning mod syd over Ballen, Ørby, Kolby, Kåsen og derfra videre opad.

Til alle i Agerup og Ballen

Ballen-fordelingspunktet forventes at blive færdigt i løbet af den næste uges tid. Så hvis du bor i Agerup eller Ballen og deres omegne, og du kan se fordelingspunktet – dog ikke længere end ca 3 km væk – vil du kunne komme på Samsøs lynhurtige net.

– Og det er lynhurtigt, siger dem, der allerede er kommet på.

Forhindringerne

Desværre har etableringen af fordelingspunkterne ikke kunnet foretages så hurtigt, som vi håbede. Det har vist sig, at Samsøs mange træer er en udfordring af de større, så selvom det umiddelbart så ud som om der var direkte sigtelinje mellem de valgte høje bygninger, har det vist sig, at der visse steder kom nogle træer imellem. Derfor har det været nødvendigt at finde alternative placeringer af fordelingspunkterne.

Teknikergruppen yder en kæmpestor indsats med etableringen af vores bredbåndsnet, og vi håber at de erfaringer, de har fået undervejs, vil betyde, at de kommende fordelingspunkter bliver nemmere at få etableret.

Scroll to Top