Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag 29. august kl. 16 i foreningens lokaler, Langgade 42

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Salg af Samsø Bredbånd og IT ApS
7. Opløsning af foreningen
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Scroll to Top