Ordinær Generalforsamling 2021 i Foreningen Samsø Bredbånd afholdes 25. november kl. 19 i Langgade 42, Tranebjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse.

Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen (info @ net4samso.dk). Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Scroll to Top