Generalforsamlingen afholdes 30. marts

kl. 19.30 på Rum & Rooms i Brundby

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse. Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen (info@net4samso.dk). Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret,  en stemme pr. installation.

vh Bestyrelsen

Forslag til ændring af vedtægter:

Tilføjelse til §2.1 Formål

 • At leje, eje og drive fast ejendom inden for sit virkeområde.
 • At eje kapitalandele i tilknyttede selskaber inden for sit virkeområde.

Tilføjelse til §4 Bestyrelsen

4.10 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at forestå den daglige administration og tekniske drift. Udvalget refererer til bestyrelsen.

Scroll to Top