Foreningen Samsø Bredbånd afholder generalforsamling onsdag den 27. marts kl 19 på Rockhotellet, Brundby

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse. Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen. Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret, normalt en stemme pr. installation.

Bestyrelsen

Scroll to Top