Den 2. april blev 4 nye fordelingspunkter sat i drift. Permelille, Trolleborg, Hårdmark og Pillemark har alle fået sat et fordelingspunkt op. Det betyder, at nu er der mindst et fordelingspunkt i de fleste af Samsøs byområder. Der mangler stadig nogle områder (især sommerhusområderne) og visse steder er dækningen ikke optimal. Der arbejdes stadig på at finde egnede antenneplaceringer, og der forhandles også med ejerne af de mulige placeringssteder.

Richard Zeuthen har vist ikke holdt meget påskeferie, for han har været rundt på øen for at installere modtagerantenner hos mange fritidssamsinger den seneste uge, og f.eks. Langørs borgere har været meget glade for, at han ville ofre sin fritid på dem. Langør har været et af de steder, hvor TDCs internetforbindelse har været ekstremt dårlig, så Samsø Bredbånd var ventet med længsel.

Foreningen har nu 361 tilsluttede medlemmer.

Scroll to Top