Af Morten Kjeldgaard
Samsø Bredbånds tekniske løsning baserer sig på udstyr fra Ubiquiti Networks, som anvendes til trådløst internet mange steder i verden.

Netværket fungerer på nøjagtig samme måde som det trådløse WiFi netværk, som mange kender fra arbejdspladser, lufthavne eller eget hjem. Netværket er imidlertid betydeligt kraftigere og virker ved en høj radiofrekvens. Ulempen er dog, at radiobølgerne ikke kan trænge igennem forhindringer i landskabet såsom bakker, træbevoksning og bygninger. Fordelen er, at netop den frekvens er gratis at benytte (i modsætning til den frekvens, som konkursramte Skyline kørte på).

Hos dig

Et medlem af Samsø Bredbånd, der vil på vores net, skal have installeret et modtagerudstyr, som består af en antenne, som i de fleste tilfælde skal sidde udendørs.

Denne antenne forbindes med et en særlig type netværkskabel til en strømforsyningsenhed, der skal sidde indendørs, og som skal have adgang til et 230V strømstik.  På denne strømforsyningsenhed sætter vi så en trådløs router, som sender WiFi-signalet ud i huset. Afhængigt af hvor stort huset er og hvilke materialer, der er anvendt, kan det blive nødvendigt at man får sat noget ekstraudstyr op, f.eks. hvor man benytter elnettet til at videresende internetsignalet til andre rum i huset.

Infrastrukturen – fordelingspunkter

Foreningen har etableret et såkaldt backbone-net, som er nettets “motorvej”. Motorvejens udgangspunkt er hovedmasterne i Tranebjerg, Ballen og Nordby. Fra disse fordeles signalet videre ud over øen via såkaldte fordelingspunkter, også kaldet links. Disse fordelingspunkter er placeret højt i landskabet (siloer, bygninger, master m.v.).

Kunderne kobles dog ikke direkte på motorvejen, der kører mellem fordelingspunkterne. For at få signalet videre ud til kunderne, bliver der på fordelingspunkterne og visse andre steder koblet nogle “rundsendere”, som kan sende og modtage signalet til og fra kundernes antenner.

Infrastrukturen – rundsendere

Der er flere muligheder for valg af “rundsenderne”. Hvilken der skal bruges i hver enkelt situation afgøres af teknikerne ud fra landskabsforholdene på stedet, og alt efter hvilke husstande der skal have forbindelse til nettet.

Én type rundsender transmitterer signalet i alle retninger (360°), men det er et relativt kortrækkende signal. Man kan også udsende signalet i en 90° vinkel i en bestemt retning, i hvilket tilfælde det er kraftigere og rækker længere. Der findes desuden meget kraftigt udstyr med paraboler, som kan sende signalet 5 km eller mere.

Der er således mange valgmuligheder for at fremføre signalet, men der er også mange vanskeligheder, som f.eks. dette at signalet ikke altid kan føres over vand. Det kan nemlig medføre at signalet “spejles” i vandoverfladen, hvilket giver samme type problem som mange vil huske fra gamle dage med skygger på TV’et.

Fri udsigt fra kundeantenne til rundsender

Samsø Bredbånd råder over flere typer modtagerantenner til installation hos medlemmerne, men det er fortrinsvis en kraftig antenne med navnet Nanostation, der anvendes.

Som udgangspunkt skal der være fri udsigt fra kundens antenne til nærmeste rundsender. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at improvisere med ad hoc løsninger, hvor signalet f.eks. sendes videre via en naboejendom. Her kan det ofte komme an på at prøve sig frem, og med lidt fantasi for at finde den bedst mulige løsning.

I nogle tilfælde er det ikke sikkert, at det teknisk kan lade sig gøre at få den fulde hastighed på 20/20 Mbit.

Tak til Morten Kjeldgaard for dette oplæg. 

Scroll to Top