Ivan udfører et stort arbejdeForeningen Samsø Bredbånd blev stiftet den 11. juni 2012 af en bred gruppe af borgere og virksomheder på Samsø samt fritidssamsinger. Årsagen var først og fremmest, at mange på øen havde problemer med internetdækningen, og initiativet til at gøre noget ved problemet blev taget af Samsø Erhvervsforum.

Problemet var dels huller i dækningen, dels at hastigheden flere steder var alt for lav. Da Skyline, som gennem nogle år havde leveret trådløst bredbånd til en stor del af øen, gik konkurs i forsommeren 2012, blev situationen akut forværret. Der blev derfor indkaldt til stiftende generalforsamling og foreningen blev dannet. Takket være lån fra øens erhvervsliv og borgere blev det muligt at gå i gang.

Foreningen drives af frivillige, men efter en periode med udelukkende frivilligt arbejde, vedtog bestyrelsen at overgå til at betale for indsatsen på visse områder med henblik på at få fremskyndet en hurtig udbredelse af bredbåndet. Pr 1. april 2015 ansatte foreningen sin første fuldtidsbeskæftigede tekniske medarbejder.

Scroll to Top