Den 1. 8. er et nyt adgangspunkt taget ibrug. Det er placeret på taget af Ballen Badehotel og dækker Ballen by + 2-3 km. nordpå.

Scroll to Top