Ny mast i Onsbjerg (og Sælvig), redigeret

Samsø Bredbånd har fået rejst en gittermast i Onsbjerg. Denne mast tages i brug i den kommende uge.

Det betyder, at dem der tidligere har modtaget signal fra varmeværkets sender, nu vil modtage signal fra denne mast. Det skulle gerne give et meget bedre signal, da senderen er kommet højere op. Samtidig vil flere af dem, der i øjeblikket modtager signal fra Østermarksvej blive flyttet over på den nye sender, således at deres signal også forbedres.

Afbrydelser i signal mandag, tirsdag og onsdag (27.-29. juni)

Arbejdet med at flytte signalet fra varmeværket til den nye sendemast vil betyde, at alle i Onsbjerg vil kunne opleve signalafbrydelser af kortere eller længere varighed mandag, tirsdag og onsdag. Alle modtagere skal ændres, så de henter deres signal fra den nye mast. Dette kan dog gøres centralt fra, men vil altså give signaludfald, mens konverteringen foregår.

Signalet i Sælvig forbedres også

Arbejdet med masten i Onsbjerg vil også påvirke signalmodtagelsen i Sælvig, så også der vil der være signaludfald af kortere eller længere varighed i de tre dage arbejdet står på.

Den højere mast i Onsbjerg betyder, at signalet til Sælvig forbedres betydeligt, da vi allerede har fået sat en sender op i en højere mast på havnen i Sælvig. Dette vil forhåbentlig også bidrage til en bedre dækning i Sælvigområdet.

Onsbjerg Vestermark, Tanderup, Ringebjerg, Selsinggårde og Vesterløkken

Signalet til disse områder forbedres ligeledes, da vi på grund af den højere mast kan få et bedre signal igennem strengen til Vesterløkken. Disse områder vil derfor også opleve kortere eller længere signaludfald i perioden.

Manglende internetforbindelse – status

Ikke alle er blevet ramt af internetproblemerne, heldigvis, men mange har. Vi har nu været ude hos omkring 300 af vores kunder for enten at omprogrammere antennen eller udskifte den helt.

Hvis du endnu ikke har nogen internetforbindelse, bedes du kontakte os enten pr email eller pr telefon. Hvis der ikke bliver svaret på telefonen, bedes du tydeligt indtale navn, adresse og telefonnr. så du kan komme på listen over teknikerbesøg. Det er vigtigt, at teknikeren har et telefonnr. han kan ringe til, da han skal ind i huset for at omprogrammere udstyret.

Nogle af vores kunder kan i øjeblikket have en ringere forbindelse end normalt. Det ser vi på efterfølgende, første prioritet er at få alle med på internettet igen.

Fejlretning er i gang

Vi er i fuld gang med at geninstallere/udskifte de antenner, der sidder hos de af vore kunder, der er blevet ramt af signalproblemerne sidste weekend.
Det tager desværre lang tid at få skiftet dem alle, så derfor er det ikke muligt at ringe til os i øjeblikket, da al tiden skal bruges til at udskifte disse antenner.
Derfor skriv en e-mail til os eller skriv en besked til os på vores Facebookside, hvis du ikke allerede har haft kontakt med os. Oplys os navnet på den, der er registreret som medlem, adresse og telefonnr og gerne også en e-mailadresse.

Internetforbindelsen genetableret

Alle vore sendere fungerer nu igen som de skal.

Desværre har det vist sig, at nogle af de antenner, der sidder hos kunderne har nulstillet sig selv som følge af de problemer, vi havde med senderne. Det betyder, at vores tekniker skal køre rundt til den enkelte kunde og genetablere indstillingerne for hver enkelt antenne.

Vi har endnu ikke overblik over, hvor mange der er påvirket af dette problem, men der er flere, der har ringet til os her til morgen uden at kunne komme igennem, så der er nok desværre en del, der endnu ikke har fået signal igennem.

Det vil derfor hjælpe os meget, hvis du skriver en email til teknik @ net4samso.dk i stedet for at ringe. Skriv hvem der står som abonnent, telefonnr og adresse, så kan vi hurtigere finde frem til dig.

Opdatering om internetproblemerne

Det har desværre vist sig, at de antenner, som vi benytter, har haft en svaghed. Det betyder, at de kan provokeres til at holde op med at virke.
Dette er der desværre nogle drillepinde ude i verden, som har opdaget og udnyttet ved at sende spammails rundt til folk, som dermed uvidende har været med til at angribe antennerne.

Fabrikken har fundet og udbedret denne sårbarhed. Det betyder, at alle antennerne skal opdateres enkeltvis, og dette har taget sin tid, da vi har rigtig mange antenner i drift.

Nettet skulle nu være oppe at køre igen, men der KAN stadig komme små afbrydelser, da vi vil opdatere alt i nettet som forebyggelse mod lignende fremover

Interproblemer – opdatering mandag – hele øen påvirket

Vi har stadig problemer med internetsignalet på hele Samsø. Det påvirker nogle af senderne med forskellige mellemrum. Vi kan ikke sige præcis, hvilke områder der er / bliver ramt.

Vi er i gang med at løse problemet, men det tager tid, da alle de berørte sendepunkter skal repareres lokalt.

Vi melder ud, når internetsignalet på Samsø igen er fuldt funktionsdygtigt, og vi beklager meget de gener, dette har forårsaget.

Vi henstiller til at undlade at kontakte os telefonisk, da tiden helst skal bruges til at få løst problemet.

 

Mastearbejde i Nordby

Fredag den 13. maj vil der blive udført mastearbejde mellem kl. 9 og kl. 13 i Nordby. Der vil derfor forekomme kortvarige afbrydelser i internetmodtagelsen i Nordby- og Mårupområderne.

Vi beklager de gener, dette arbejde vil medføre.

Sælvig – afbrydelser onsdag 4. maj kl. 14-17

Da vi flytter vores sendepunkt til den nye mast i på Sælvig Havn, vil der være afbrydelser i nettet.

Når arbejdet er færdigt, skal kundeudstyret genstartes. Dette gøres ved at slukke for strømmen til udendørsenheden i ca. 15-20 sekunder. Efter et par minutter skulle der være forbindelse igen.

Vi forventer, at arbejdet er afsluttet omkring kl. 17.

Strømsvigt på senderen i Nørreskifte

Senderen i Nørreskifte er ude af drift pga af strømsvigt.
Dette påvirker store dele af Brundby, Ballen, Nørreskifte og kan påvirke hastigheden i Kolby og Kolby Kaas. Der er arbejdes på at udbedre fejlen.