Aftale med Telia på plads

I dagens udgave af Samsø Posten er der en artikel om Samsø Bredbånd. Her fortælles lidt om foreningen og hvor langt vi er nået. Der er indgået aftale med Telia om etablering af opkobling i løbet af næste uge, og første etape af bredbånd til hele Samsø vil være dækning af Besser/ Sildeballe og omegn. Desuden at der allerede er mere end 100, der har meldt sig til, og det tilmed før endelige priser og vilkår er blevet vedtaget.

Vær med: Åben test af net4samso.dk

OBS. Vi har valgt at udvikle Samsø Bredsbånds hjemmeside for åbent tæppe. Priser, tekst og fotos er IKKE de endelige.

Den åbne test giver imidlertid den store fordel, at du og de andre brugere kan være med til at teste siden i tide. Men derfor rummer hjemmesiden p.t. også indhold (såsom priser, tekst, fotos, kort), der blot er anført som illustration. Priser er altså IKKE de gældende, med undtagelse af prisen for medlemsskab af foreningen. Den er på 100 kroner.

At vi alligevel viser hjemmesiden frem allerede nu, skyldes, at gemmes alt til én omfattende brugertest, kan det gå galt. Jo før vi får testet links, logik og layout og rettet til, jo bedre.

Via fanebladet ”Indmeldelse” kan du dog allerede nu tegne medlemskab og støtte foreningen, og du kan melde din interesse i at blive tilsluttet det kommende net.

Du kan også allerede nu tilmelde dig vores nyhedsbrev (se nedenfor i denne spalte), så du f.eks. straks kan blive orienteret om priserne, når bestyrelsen har fastlagt dem.

Men tag en tur rundt på hjemmesiden. Snubler du, eller er der ting, du savner, så orienterer nyhedsredaktør Anne Grethe Olsen via mail til olsen.annegrethe (snabela) gmail.com

Hvad angår tekster savnes nogle og flere de eksisterende tekster er som nævnt kun midlertidige, så det er ikke teksterne, testen gælder. Men vi giver besked, når tekster er parate til et kritisk øje. På forhånd tak for din hjælp.

Ny på nettet

Nu skulle Net4Samso.dk være tilgængelig på nettet. Det går stærkt når mange gode kræfter går sammen om at få et projekt op at køre.
Blot 1 uge efter stiftende generalforsamling har Foreningen Samsø Bredbånd en hjemmeside oppe at køre. Det må da næsten være rekord.
Tak til alle involverede, men især til webmaster.

Samsøs højder tjekkes

Hele Samsø blev underkastet en ganske speciel undersøgelse søndag den 16. juni. Formålet var at tjekke høje steder på øen for at finde de bedst egnede steder til at placere små sende- og modtageparaboler.

Parabolerne skal fordele det signal, som foreningens bredbånd hviler på. Signalet kommer fra Telias mast på Møllebakken i Tranebjerg.

Knud Werner fra foreningens Teknik-arbejdsgruppe deltog i kortlægningen, sammen bl.a. Lars Svane fra bestyrelsen. Med var også garvede pionerer fra Djurs, hvor man i årevis har haft billigt, hurtigt net baseret på frivillig indsats.